ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
مطالب مربوط به سایت ها

مطالب مربوط به سایت ها

?? ???????? ???????? ??????? ??? ?? ????? ?????

???? ???? ???? ?? ???? ????. ?? ??? ??????? ????????? ?????? ?? ?????????? ???? ????????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ????. ?????????? ?? ?? ??? ?? ?????????? ??? ?? ??? ?????? ? ???? ??? ??????? ??? ?? ??????. ?? ???? ???? ???? ?? ??? ??????? ?????? ?? ????? ???? ? ??? ????? ??? ????. ?? ??? ?????? ????? ??? ?????????? ???????? ?? ?? ??? ?????? ? ???????? ?? ???? ????? ????? ??? ????? ????.

??????? ?? ???????? ?????????? 30 ????? ?????????? ????????? ????? ?????????? ??? ? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?????? ???? ??? ????? ???? ??? ?? ??? ????????? ?? ?? ??? ?????. ?? ??????? ????????? ??? ?????????? ??? ???? ? ??? ???? ???? ? ?????? ?????? ???? ? ??????? ?????? ?... ?? ????? ?? ??? ?????? ????? ???? ????????? ??????? ???? ???? ???? ???????? ??? ?????? ??? ??? ?? ???? ? ?????? ????? ??? ?? ????? ???? ??? ????? ?? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ? ????? ?????? ?? ????? ?????.

?????? ???? ???? ? ???????? ???????? ????? ???? ???? ?????? ???????? ?????? ???? ?? ??? ?????????? 30 ???? ?????????? ?????? ???? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ????? ??? ????????? ?? ?? ????? ? ??? ????? ?... ???? ??? ??? ??????? ?? ???? 10 ???? ???? ????? ???? ????? ? ?? ??? ?? 7 ?????? ??? ????? ?? ??? ?? ???????????? ?? ?????? ???? ????? ?????? ????? ???.

+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397ساعت 14:12 توسط admin | | تعداد بازدید : 6

?? ??????? ??? ?? ?? ?????????? ???????? ?? ?? ??? ?????

???? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ?????? ???????? ???? ?????? ??? ???? ????? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ?????? ?? ??????? ?????? ???????? ???? ?????? ?????? ?????? ??? ???. ????? ??? ????????? ?????? ?? ????????? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ????????? ?? ?? ??? ????????.

??? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ??? ?????????? ???????? ?? ???? ??????? ???? ??? ????????? ????????? ?? ?? ??? ??????? ???. ???? ???? ??? ?? ??????? ?????? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ???????? ?? ????????? ????? ????.

??????? ????? ????? ?? ??? ?????????? ??? ? ???? ?? ?? ???? ????? ?????? ?? ?????? ??? ???? ????? ???. ?????? ????? ?????? ?????? ?????????? ???? ???? ?????? ??? ? ???????? ??? ???? ??? ???? ???? ???????? ?????? ????? ???. ??? ?? ??? ??????? ?????? ????? ? ????? ?? ????? ????????? ? ??????????????? ????? ?? ??????? ??? ???????.

?? ??????? ??? ?? ?? ?????????? ???????? ?? ?? ??? ?????

??? ?????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??? ??????? ? ??? ????????? ??? ?????????? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????? ????? ???? ? ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ???? ???????? ????????? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ?????????? ???? ?? ??? ???? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ?????? ???? ???? ? ??????? ? ???? ????????? ?? ?? ?????? ?????? ? ?? ?? ????? ?? ??????? ????? ????? ?? ?????? ????.

?????? ???? ???? ? ???????? ???????? ????? ???? ???? ?????? ???????? ?????? ???? ?? ??? ?????????? 30 ???? ?????????? ?????? ???? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ????? ??? ????????? ?? ?? ????? ????? ?... ???? ??? ??? ??????? ?? ???? 10 ???? ???? ????? ???? ????? ? ?? ??? ?? 7 ?????? ??? ????? ?? ??? ?? ???????????? ?? ?????? ???? ????? ?????? ????? ???.

+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397ساعت 14:11 توسط admin | | تعداد بازدید : 4

???????? ?????????? ?? ???? ??? ??????? ??? ?? ?????

??????? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ?? ?????? ????? ????? ??? ???? ???? ? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ??????? ? IXP ?? ???? ?? ????? ???.

?? ????? ???? ????? ????? ? ????? ????? ????? ???????? ? ?????? ???????? ???? ????? ???????? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ?????? ??? ??????? ???:? ?? ????? ????? ??? ?????? ????? ?? ??????? ? ???? ??????? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ??? ? ????? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ?????? ????? ?? ??? ?? ???? ? ?? ???? ??????? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ?? ??? ?????? ????? ????? ??? ???? ???? ? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ??????? ? IXP ?? ???? ?? ????? ???.

????? ?? ????? ??????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ?? ???? ????? ???: ?? ??? ????? ???? ?? ???? ??????? ?????? ??? ?? ????? ?? ?????????? ????? ????.: ?????? ??? ??????? ????????? ?????? ??? ? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ? ????? ???????? ?????? ??? ???.

?? ?????? ?? ????? ?? ?? ???? ??????? ???? ??? ????? ???? ?? ????? ??????? ???? ????? ????? ???: ?? ????? ????? ?? ?????? ??????? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ? ?? ?????? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ??????? ????? ?????? ??????? ??? ?? ?? ????? ??????? ?? ????? ????? ?? ?? ??????? ?? ??????? ????.

?????? ??? ?? ??? ??? ?? ???????

?????? ???? ?? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ???? ???? ??????

?????? ?? ???????? ????? ???????? ??? ???? ???? ?? ???

?? ?? ???? ????? ????? ??????? ?? ???? ?? ???? ?????: ??? ??????? ????? ?????? IT??? ? ??????? ???? ???? ??? ????? ?????? ??? ?? ????? ??? .

???????? ???? ???? ????? ???? ?? ???? ????? ?????? ?? ???????? ????? ? ??????? ??? ???? ???????? ??? ???? ???? ?? ??? ? ????? ????? ???? ???? ?? ????? ????? ??? ??????? : ???? ???? ??? ??????? ?? ???? ????? ???? ????? ???. ?? ??? ?? ???? ?????? ????? ???? ?????? ??? ???????? ??????.

?? ?? ????????? ???????? ???? ????? ???? ????? ??? ? ?????: ?? ???? ?????? ???????? ????? ????? ????? ? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ? ???? ???? ????? ?????? ???? ????????? ????? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ??????? ??????? ????.

????? ???? ?? ???? ??? ?????

????? ?? ????? ?? ????? ????????? ???????????? ??? ???? ????? ???????? ? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ?? ??? ?????:? ?? ???? ?? ???? ???: ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ????? ? ????? ???? ?? ????? ?? ????? ? ?? ?????? ???? ?? ?????? ????.

?? ?????? ?? ????? ?????? ????? ???? ???? ?? ?? ?????? ???? ??? ???? ?????? ???? ?? ??? ???? ?????????:? ??? ?? ???? IT ???? ??? ????? ???? ???? ? ???? ????? ????? ? ???? ????? ??? ???? ??? ?????? ?? ???????? ????? ???? ?? ???. ???????? ?? ???? ? ???? ?? ???? ?? ????????.

?????? ???? ??? ?????? ?? ???? IT

????? ??????? ????? ???:? ??? ?? ????? ??? ???? IT ?? ??? ?? ???? ???? ? ??? ? ???? ??? ?? ???? ? ????? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ?? ????? ?? ??????? ??? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? FCP ??????? ?????? ?? ????? ??? ????? ? ??? ??? ??? ????? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ?? ?? ?????? ??????? ??? ????? ??? ???????? ?? ?? ???? ????????? ?????? ?? ????? ??????? ??? ? ?????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ? ?????? ??? ???? ???? ?????? ???? ? ???? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?? ?????? ?? ??? ? ?????? ???? ??? ?????? ??? ?? ????.

?????? ??? ?? ??? ??? ?? ???????

???? ?? ? ???? ????????? ????? ????? ????? ?????? ???? ???????? ?? ????? ??? ???

+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397ساعت 14:09 توسط admin | | تعداد بازدید : 4

طرح شهاب در مدارس

اجرای طرح شهاب در مدارس که مخفف شناسایی و هدایت استعداد برتر است٬ با هدف شناسایی و هدایت و پشتیبانی از دانش آموزان مستعد در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۸۶ به تصویب هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان رسید. پس از حذف مدارس سمپاد و ادغام آزمون مدارس تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی برای دوره دوم متوسطه٬ اجرای طرح شهاب در مدارس‌٬ برای خانواده هایی که برای شرکت فرزندان مستعد خود در مدارس سمپاد برنامه ریزی کرده بودند٬ خبر مسرت بخشی بود. اما طرح شهاب چیست؟ چگونه و از چه زمانی آغاز می‌شود؟ جزئیات اجرای این طرح به چه صورتی است؟ و … این ها سوالاتی هستند که در این مقاله سعی داریم بیشتر به آن‌ها بپردازیم.

اگر درمورد اجرای طرح شهاب در مدارس و اخبار مدارس با سوالاتی مواجه شدید٬ فرصت مشاوره با مشاوران مجرب مشاورگروپ را از دست ندهید.

طرح شهاب مدارس چیست؟

طرح شهاب مدارس در سال ۸۶ توسط بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسید.اولین مرحله طرح شهاب در مدارسدر سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به صورت آزمایشی در هفت استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمانشاه و هرمزگان، برای هفت درصد دانش‎آموزان (۳۹۳۸۴ دانش‎آموز) در ‎پایه چهارم و پنجم ابتدایی، دوم و سوم راهنمایی و اول، دوم و سوم متوسطه اجرا شده است. دومین مرحله طرح نیز در سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ با انتخاب دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی تمامی استان‎های کشور (یک منطقه از هر استان) اجرا شد.
بهمن ماه سال ۹۶ با اعلام ممنوعیت برگزاری آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی در دوره ی ابتدایی توسط وزیر آموزش و پرورش، اجرای طرح شهاب در مدارس قوت گرفت. هدف اجرای طرح شهاب در مدارس ، شناسایی استعداد دانش آموزان است. آزمون های تیزهوشان و نمونه دولتی تنها هوش ذهنی دانش آموز را می سنجیدند و از آن جا که دانش آموزان زیادی علاقمند به تحصیل در اینگونه مدارس هستند هر ساله شاهد افزایش تعداد داوطلبان شرکت در این آزمون ها بودیم. در صورتی که با زیاد شدن تعداد داوطلبان و نفس‌گیر بودن رقابت بین آن‌ها استعداد بسیاری از دانش آموزان نادیده گرفته می شد.
اجرای طرح شهاب به دانش آموزان کمک می کند تا استعداد ها و توانمندی‌های خود را بشناسند. آموزش و پرورش نیز در این راستا تا کنون چهل قرار داد با دستگاه های مختلف تنظیم کرده است ،که ازآن جمله می توان به دانشگاه آزاد نجف آباد ،بنیاد ملی نخبگان ،خانه ریاضیات و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اشاره کرد.

نحوه ی اجرای طرح شهاب در مدارس

هدف اصلی اجرای طرح شهاب در مدارس ، شناسایی حوزه‌های استعدادی دانش‌آموزان و هم‌چنین هدایت لحاظ‌ شده به صورت عمومی و برای همه آن‌هاست. به این صورت که نباید هیچ‌گونه جداسازی در کلاس درس و امتیاز مادی و تحصیلی ویژه‌ای برای هیچ‌یک از آن‌ها صورت گیرد.

چرخه شناسایی دانش آموزان مستعد، دارای چند مرحله است:
ابتدا، مدیران استان‌ها،مدیران مدارس٬ معلمان، مشاوران و معاونان بر اساس روش‌های استاندارد دوره‌های آموزشی مورد نیاز را می‌گذرانند.
در مرحله دوم٬ فهرست‌ های شناسایی استعدادها در هشت زمینه:

 • استعداد کلامی
 • ریاضی
 • هنری
 • فضایی
 • حرکتی
 • اجتماعی
 • علوم‌تجربی
 • فرهنگ دینی

توسط معلمان آموزش‌دیده تکمیل و به مدیر مدرسه ارائه می‌شود و برای هدایت عمومی دانش‎آموزان و اولیای آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معلم علاوه بر تدریس دروس آموزش هر پایه ،فرم های شهاب مربوط به هر دانش آموز را از ابتدای سال تحصیلی تکمیل می کند و گزارش تحلیلی آماری دقیقی از طرف مدرسه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال می‌شود. هم‌چنین همه مستندات در پرونده سوابق تحصیلی فرد به صورت منظم بایگانی و نگه‌داری می‌شود.

طرح شهاب در مدارس در دوره ابتدایی توسط معلمان هر پایه انجام می شود که باعث شناخت دقیق معلم از دانش آموز خود خواهد شد . بنابراین معلم هر پایه می تواند به خوبی قضاوت کند که دانش آموزانش چه استعدادها و توانمندی‌هایی دارند.
استفاده از روش‎های متنوع گروهی و تشویقی در تدریس، بازدیدهای علمی، آگاهی‎بخشی به والدین در زمینه استعدادهای شناسایی‌ شده، توجه عمومی به همه دانش‎آموزان و توجه نامحسوس و غیرمستقیم و به دور از هر گونه برچسب‌زنی به دانش‎آموز خاص و… از جمله اقدامات مورد نیاز برای فرایند هدایت دانش‌آموزان است.

لازم به ذکر است که طرح شهاب تنها در بعد آموزشی نیست و این امکان وجود دارد که یک دانش آموز در زمینه درسی ضعیف باشد اما از نظر فیزیک بدنی استعداد منحصر بفردی داشته باشد.

زمان اجرای طرح شهاب در مدارس

همان‌طور که گفتیم٬ اجرای طرح شهاب در مدارس از سال تحصیلی ۹۱-۹۲ اغاز شده است. این طرح در ابتدا بصورت آزمایشی برای ۷ استان و سپس برای همه دانش آموزان پایه چهارم یک منطقه از تمام استان های کشور اجرا شده است. امسال نیز با جایگزینی طرح شهاب با مدارس تیزهوشان اجرای این طرح با قوت بیشتری انجام خواهد شد.این طرح که پس از شروع آزمایشی به پایه پنجم و ششم رسیده است٬مهر ۹۷ نیز در پایه هفتم اجرا می‌شود.


مطالب تکمیلی

+ نوشته شده در سه شنبه 15 اسفند 1396ساعت 0:20 توسط admin | | تعداد بازدید : 31

جمعبندی به روش سه روز یکبار

جمعبندی به روش سه روز یکبار در دو ماه قبل از کنکو باید اجرا شود و این تکنیک برای تمام داوطلبان لازم الاجراست . در روزهای پایانی و باقیمانده تا کنکور سراسری همه ی داوطلبان با تلاشی چندین برابر می خواهند از آخرین روزهای مانده تا کنکور سراسری بیشترین استفاده و بازده ی مطالعاتی را ببرند و جمعبندی به روش سه روز یکبار بهترین تکنیک است.

جمعبندی به روش سه روز یکبار , یکی از تکنیک های موفقیت در دوران جمعبندی و نیز آمادگی جهت حضوری موفق در کنکور سراسری ، اجرای روش ۳ روز یکبار است . در ابتدا توصیه می شود نظر یکی از رتبه های برتر کنکور سراسری را در مورد این تکنیک منحصر به فرد و عالی بخوانید.

جمعبندی به روش سه روز یکبار / حامد چوقادری- رتبه ۳ کنکور سراسری:

جمعبندی به روش سه روز یکبار , در دوران جمعبندی و در یک ماه مانده تا کنکور ، هر هفته ۳ تا آزمون از کتاب زرد اختصاصی را به صورت شبیه سازی شده با کنکور و با دوستانم در مدرسه و یا کتابخانه اجرا می کردم و سعی می کردیم با جدیت و رسمیت در این آزمون ها حضور داشته باشیم درست مثل روز کنکور.

در این یک ماه بیشتر تست زنی داشتم و خیلی کم سراغ مطالعه ی تشریحی می رفتم . همچنین در این یک ماه مجموعه تست های دروس عمومی و نیز مباحث ریاضی و فیزیک را به صورت ازمون و مجموعه تست بارها از خود امتحان می گرفتم.

اجرای مکرر این تکنیک و این روند از مطالعه باعث افزایش تسلط بر مباحث خوانده شده و نیز اطمینان خاطر شد به گونه ای که در آزمون های جامع و نهایتا کنکور سراسری با آرامش و تمرکز بالایی سپری کردم.

جمعبندی به روش سه روز یکبار / چرا باید جمعبندی کنیم؟

جمعبندی به روش سه روز یکبار , برخی از داوطلبان می پرسند چرا باید یک ماه مانده تا کنکور را تنها به جمعبندی بپردازیم و از مطالعه ی تشریحی مباحث جدیدی که قبلا نخوانده و تمرینی نداشته ایم ، در دوران جمعبندی باید بپرهیزیم؟

توجه داشته باشید که در این زمان های محدود و باقیمانده تا کنکور بهترین کار این نیست ک به مطالعه ی مباحثی بپردازید که در طول سال کار نشده اند و یا حتی کم خوانده شده اند ! بلکه باید تنها و تنها مباحثی را مجددا مرور و جمعبندی کنید که در طول این مدت خوانده بودید و برایشان تست زنی ، خلاصه نویسی و نکته برداری داشته اید .

جمعبندی به روش سه روز یکبار , دقت داشته باشید که این بهترین استراتژی در دو ماه مانده تا کنکور برای یک داوطلب کنکوری است.
در این بازه ی زمانی محدود نمی توانید مبحث جدیدی را یاد بگیرید و به حد تسلطی برسانید که بتوانید هر نوع تیپ تستی که از آن در کنکور طرح می شود را پاسخ دهید ، خیر واقعا نمیشه لذا بهترین کار این هست که تمام تمرکز و تلاش خود را برای مباحثی بگذارید که در طول این مدت خوب خوانده اید تا زحمات شما هدر نروند و به تثبیت و ماندگاری بیشتر مباحث خوانده شده نیز همت کنید. مطالعه خلاصه نویسی ها ، یادداشت برداری ها ، حاشیه نویسی ها و یا حل تست برای مباحث مختلف هستید.

جمعبندی به روش سه روز یکبار , بررسی ها از شیوه ی برنامه ریزی بهترین قبولی های کنکور سراسری در سال های اخیر نشان می دهد داوطلبانی که در دو ماه مانده تا کنکور مرور و جمعبندی های منسجم و با تمرکز بالایی داشته اند ، توانسته اند بیشتر مباحث را در ذهن خود ماندگار سازند و در جلسه ی کنکور از حداکثر اطلاعات خود برای پاسخگویی به تست ها استفاده کنند.

روش جمعبندی ۳ روز یکبار چگونه باید اجرا شود؟

جمعبندی به روش سه روز یکبار , همانطور که در ابتدا نیز گفته شد ، این تکنیک مدت زیادی است که توسط داوطلبان کنکور اجرا شده و نتایج بسیار خوبی هم داشته به گونه ای که تمام داوطلبان در کنکور های این چند سال اخیر به اجرای این تکنیک در یک ماه مانده تا کنکور اذعان داشته اند.

داوطلب در یک نیم روز و درست در ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر یک آزمون سراسری از سال های گذشته را مطابق با زمان استاندارد کنکور و در شرایط جلسه ی آزمون از خود امتحان می گیرد و در ۲/۵ روز باقیمانده از این ۳ روز فرجه به مرور دروس و رفع اشکالات می پردازد
در این ۲/۵ روز که تبدیل به ۵ بازه ی زمانی نیم روزی می شود ، داوطلب باید در هر نیم روز یکی از دروس پایه و یکی از دروس تخصصی را مطالعه کند.

این تکنیک بهترین روش برای عدم فراموشی و حضور ذهن بیشتر در مرور و جمعبندی است و در نهایت حرفه ای ترین شیوه ی برنامه ریزی در این بازه ی زمانی مانده تا کنکور است.

جمعبندی به روش سه روز یکبار , نکات مهمی که برای جمعبندی به روش ۳ روز یکبار باید بدانید…

۱- در این تکنیک شما در هر ۳ روز ۳ بار دروس را مرور می کنید. یکبار در حالیکه در حال برگزاری آزمون از خود هستید ، یکبار به هنگامی که آزمون را بررسی و تحلیل می کنید و همزمان پاسخنامه ی تشریحی را چک می کنید و در بار آخر هم در ۲/۵ روز باقیمانده ای که به مطالعه خلاصه نویسی ها ، یادداشت برداری ها ، حاشیه نویسی ها و یا حل تست برای مباحث مختلف هستید.

۲- شاید براتون یک سوال پیش بیاد و اونم اینکه بهتره روش جمعبندی به روش ۳ روز یکبار رو از کی و از چه موقع قبل از کنکور استارت بزنیم؟

جمعبندی به روش سه روز یکبار ، برای قبولی در پزشکی

بهترین زمان برای شروع جمعبندی های حرفه ای به روش ۳ روز یکبار ، ۶ هفته است ( یعنی ۳ بازه ی دو هفته ای )در این زمان می توانید حداقل ۱۱ کنکور سراسری سل های اخیر را براسا شرایط کنکور و نیز بطور حرفه ای و دقیق از خود آزمن بگیرید و موشکفانه تست ها را بررسی و تحلیل کنید.

۳- باز هم تاکید می کنیم که باید از هر نظر همانند شرایط جلسه ی کنکور با خود برخورد کنید ، همه ی استراتژی هایی که تا قبل از کنکور بارها تمرین کرده بوده اید را اکنون در آزمون شبیه ساز اجرا کنید و توصیه می گردد با همان لباسی که قرار است روز کنکور بپوشید در جلسه ی کنکور شبیه ساز حاضر شوید و حتما روی یک صندلی و به مدت ۴ ساعت به تست ها پاسخ دهید. مغز را تمرین دهید که در این شرایط خسته نشود و تمرکز خود را حفظ کند.

۴- بهترین و مناسبترین تست ها برای دوره و مرور در دوران جمعبندی ، تست های سراسری داخل و خارج از کشور کنکور های اخیر است لذا از زدن تست های مبحثی در این زمان محدود اجتناب کنید چرا که بهتر است که اکنون به صورت جامع و به سبک و روش کنکور تست زنی داشته باشید. مطالعه خلاصه نویسی ها ، یادداشت برداری ها ، حاشیه نویسی ها و یا حل تست برای مباحث مختلف هستید.

۵- و اما در کنار روش جمعبندی به روش ۳ روز یکبار می توانید دو درس مهم و کلیدی کنکور رشته ی خود را به طور کامل مطالعه نمایید. مثلا در کنکور تجربی ، درس زیست از اهمیت بسیار زیادی در کنکور تجربی برخوردار است و دین و زندگی که هم موثر بر بهبود رتبه است و کسب درصد بالا برای دستیابی به رتبه های خوب ، الزامی است که میتوان به راحتی در این درس درصد بالایی کسب نمود.

توجه : داوطلبانی که برای کنکور تا به الان خیلی خوب درس خوانده اند و هدفشان کسب رتبه های عالی در کنکور ۹۷ است می توانند به روش ۲ روز یکبار از خود آزمون بگیرند اینجوری تعداد آزمون سراسری بیشتری و البته مرور های بیشتری به هم به واسطه بیشتر شدن آزمون در منزل ، خواهید داشت. مطالعه خلاصه نویسی ها ، یادداشت برداری ها ، حاشیه نویسی ها و یا حل تست برای مباحث مختلف هستید.
این همان تکنیکی است که رتبه های برتر همیشه انجام داده و به خوبی نتیجه گرفته اند.

فردا خیلی دیر است

باید از همین “لحظه” شروع کنم !
نباید بگذارم عقربه ها مرا دُور بزنند ؛
می‌خواهم دست ببَرم در ذهنم ؛
هر چه افکارِ منفی دارد ، خالی کنم!
باید جا برای احساساتِ خوب باز کنم.

خاطرات مُرده ی زیادی
روی دستم باد کرده است!
تمامِ کهنگی‌ها را باید خاک کنم.

پروانه‌های زیادی در من سر از پیله در آورده اند؛
وقتِ آن است که از خودم آزاد شوم!
من هنوز
به پرواز با بال‌های شکسته
ایمان دارم…

مشاوره تلفنی ویژه کنکور تجربی توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳ تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

چند مورد از مهمترین مواردی که درجلسات مشاوره تلفنی برای شما عزیزان انجام میشود:

معرفی منابع کنکوری مناسب مطالعه خلاصه نویسی ها ، یادداشت برداری ها ، حاشیه نویسی ها و یا حل تست برای مباحث مختلف هستید.
آموزش طریقه صحیح مطالعه مخصوص هر درس و افزایش کیفیت مطالعه
بررسی و تحلیل آزمونهای آزمایشی
برنامه ریزی بر اساس شخصیت شما و روش غالب یادگیری شما
ارسال جدول برنامه ریزی روزانه و هفتگی
بررسی ماهیانه وضعیت تحصیلی
آموزش غلبه بر استرس و مدیریت آن
آموزش تکنیکهای افزایش قدرت ذهن
آموزش روشهای مرور مطالب
آموزش تک

+ نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396ساعت 2:23 توسط admin | | تعداد بازدید : 26

مشاوره تحصیلی حضوری

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شرایط عمومی برای ثبت‌نام در مدارس شاهد ۹۶:

 1. متقاضی صلاحیت اخلاقی و رفتاری داشته باشد.
 2. احکام شرعی و اسلامی (داشتن پوشش متناسب با سن دانش آموزان) را رعایت کند.
 3. خانواده دانش‌آموز نیز شئونات اسلامی را رعایت کنند.
 4. دانش‌آموز مقررات انضباطی، تربیتی و آموزشی مدارس شاهد را رعایت نماید.
 5. سکونت در محدوده معین برای متقاضیانی که قصد تحصیل در این مدارس دارند.

ضمناً بررسی‌های شرایط مذکور از طریق ستاد ثبت‌نام و شورای مدرسه انجام خواهد گرفت.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شرایط اختصاصی برای ثبت‌نام در مدارس شاهد ۹۶:

 • به فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر شاهد گفته می‌شود.
 • حداقل معدل ۱۷ نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی) و حداقل نمره ۱۶ در تمام دروس در امتحانات نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی)

شیوه امتیازبندی در مدارس شاهد چگونه است؟

 • اگر متقاضی دانش‌آموز جانباز یا فرزند جانباز ۲۵ تا ۴۵ درصد باشد: دانش آموزان دارای این وضعیت باید کد ایثارگری داشته باشند.

این دانش آموزان دارای امتیاز ۳۰۰۰ می‌باشند.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

 • اگر متقاضی فرزند جانباز تا ۲۵ درصد باشد: دانش آموزان دارای این وضعیت باید کد ایثارگری داشته باشند.

ابن دانش آموزان دارای امتیاز ۳۰۰۰ می‌باشند.

 • اگر متقاضی خواهر و برادر شهید و یا جانباز ۷۰ درصد و بالاتر باشد:

این دسته از دانش آموزان، باید معرفی‌نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران داشته باشند.

این دانش آموزان دارای امتیاز ۵۰۰ می‌باشند.

 • چنانچه دانش‌آموز نوه شهید و نوه جانباز ۷۰ درصد و بالاتر باشد: این دانش آموزان دارای امتیاز ۵۰۰ می‌باشند.
 • چنانچه فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی باشد: امتیاز ۳۰ برای هرماه حضور در جبهه می‌گیرد (حضور داوطلبانه در مناطق جنگی به مدت ۸ سال)

گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی داشته باشد

 • اگر متقاضی فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه باشد: امتیاز ۱۰ برای هرماه حضور در جبهه خواهد گرفت (حضور فعال در مناطق جنگی به مدت ۸ سال)

گواهی مرتبط از مراجع ذی‌ربط داشته باشد.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

 • چنانچه متقاضی نوه آزاده و جانباز ۵۰ تا ۹۶ درصد باشد (۲ مورد): دانش‌آموزی که دارای این شرایط باشد برای هرکدام ۱۰۰ امتیاز می‌گیرد که باید معرفی‌نامه و یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه کند.

 • چنانچه دانش آموزان دارای شرایط زیر باشند:

نوه جانباز تا ۴۹ درصد (۲ مورد)

سلاله (نتیجه) شهید (۲ مورد)

خواهرزاده یا برادرزاده شهید و جانباز ۷۰ درصد به بالا (حداکثر ۵ مورد)

این دسته از دانش آموزان باید کارت شناسایی یا معرفی‌نامه معتبر از بنیاد شهید و امور ایثار گران داشته باشند که برای هر مورد به دانش آموزان ۵۰ امتیاز تعلق خواهد گرفت.

امتیاز ۵۰ به این دانش آموزان تعلق خواهد گرفت.

میزان شهریه مدارس شاهد سال تحصیلی ۹۶ ۹۷ چقدر است؟

میزان شهریه مدارس شاهد برای دانش آموزان عادی در مقطع ابتدایی حدوداً بین ۳۸۰ تا ۵۸۰ هزار تومان است.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شهریه در دوره اول متوسطه بین ۴۴۰ تا ۶۶۰ هزار تومان و در دوره دوم متوسطه بین ۵۳۰ تا ۸۶۰ هزار تومان می‌باشد.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

همچنین برای فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای ۵۰% و فرزندان ایثار گران و آزادگان، تحصیل در این مدارس بدون هزینه خواهد

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97


مشاوره تحصیلی حضوری با مشاورین و کارشناسان زبده و نیز با سابقه در ادامه تحصیل با ارائه بهترین و حرفه ای ترین راهکارها و روش ها باعث راهنمایی و بررسی وضعیت تحصیل داوطلب می شود و با تاکید بر نکات مهم و رفع اشکالات در نهایت منجر به کسب نتیجه ای بهتر می گردد.

مشاوره تحصیلی حضوری : اولین قدم در برنامه ریزی برای هدف

مشاوره تحصیلی حضوری و یا تلفنی یکی از اصول برنامه ریزی افرد موفقی بوده که همواره و در تمام مقاطع تحصیلی از آن بهره برده اند.
می توان گفت افراد موفق کمی هستند که بدون کمک و راهنمایی های تخصصی توانسته اند در مسیر تحصیل موفق شوند.
به همین دلیل است که مرکز مشاور گروپ در انتخاب مشاورین خود با نهایت دقت و حساسیت بالا عمل کرده و از مشاورین با تجربه و خبره ای که همگی از فارغ التحصیلان دانشگاههای مطرح کشور هستند ، بهره برده است.مشاوره تحصیلی حضوری
مشاوران مرکز مشاور گروپ تمام تلاش و همت خود را در ارائه تخصصی ترین روش ها و تکنیک های موفقیت در تحصیل به کار گرفته اند. مشاوره تحصیلی حضوری

مشاوره تحصیلی حضوری : مشاوره کنکور

داوطلبان زیادی هر ساله در کنکورهای مختلف سازمان سنجش همانند کنکور سراسری مشاوره تحصیلی حضوری، کنکور کارشناسی ، کنکور کاردانی ، کنکور کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ، کنکور ارشد و کنکور دکتری در رشته های مختلفی ثبت نام می کنند.

اهمیت مشاوره تحصیلی برای تمامی متقاضیان شرکت در کنکور در ۴ مرحله مهم و ضروری است :

مرحله اول : ثبت نام کنکور
مرحله دوم : مشاوره تحصیلی کنکور
مرحله سوم : انتخاب رشته کنکور
مرحله چهارم : انتخاب دانشگاه

حال هر یک از این مراحل را با ارائه نکاتی مهم توضیح می دهیم :

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره ثبت نام کنکور

آمارها از فارغ التحصیلان بیکار نشان می دهد که اکثر داوطلبان شرکت کننده در کنکور ، مشاوره تحصیلی حضورینسبت به کنکور رشته ی خود و نیز بازار کار آن هیچگونه اطلاعات دقیقی نداشته اند و یا در رشته ای به دانشگاه رفتن که نیازی به تحصیلات دانشگاهی نداشت.

برخی دانشجویان نیز در دانشگاه و بعد از چند ترم متوجه می شوند که به رشته انتخابی علاقه ای ندارند و یا بازار کار این رشته اشباع شده و خوب نیست و دیگر اشتباهاتی که در مرحله انتخاب رشته می شود .

به همین جهت مشاوران ما در مرکز مشاور گروپ تمام سعی و کوشش مشاوره تحصیلی حضوریخود را برای تشخیص درست در زمینه انتخاب رشته و دیگر مراحل تحصیل به کار می گیرند.

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره تخصصی کنکور

هر داوطلبی باید برنامه ریزی درسی خود را براساس توانایی ها و ضعف هایی که در دروس دارد بچیند و اجرا کند . همچنین داوطلب باید بداند براساس منابع و امکانات آموزشی که در اختیار دارد از چه روش و یا راهکارهایی برای مطالعه و تست زنی هر درس استفاده کند.

مهمترین و اصلی ترین مشکل داوطلبان کنکور اجرا نشدن برنامه ریزی است.
موفقیت در کنکور نیاز به داشتن برنامه ای اصولی و منسجم دارد که در هر حال و با هر امکاناتی قابل اجرا باشد تا بتوان نتایج اجرای آن را در افزایش درصدها و رتبه ها دید.

بدین منظور مرکز مشاور گروپ با دارا بودن مشاوران و کارشناسان با تجربه از فارغ التحصیلان دانشگاههای تراز اول کشور ، آماده ارائه برترین روش های برنامه ریزی ، تست زنی و مشاوره تخصمشاوره تحصیلی حضوریصی کنکور تلفنی و حضوری به داوطلبان کنکوری است.

مشاوره تحصیلی کنکور : انتخاب رشته کنکورمشاوره تحصیلی حضوری

انتخاب رشته کنکور نباید براساس نظر اطرافیان و جوی که دیگران در مورد برخی رشته ها درست می کنند ، انجام شود . بلکه مهمترین اصل در بحث انتخاب رشته جدای از بازار کار آن ، داشتن علاقه به آن است . داشتن رتبه و درصدهای خوب پایان کار نیست و هنوز پارامترهای مهم دیگری در انتخاب رشته هستند که باید به دقت و توسط کارشناس باتجربه بررسی شوند .مشاوره تحصیلی حضوری

هر گونه انتخاب غلط و یا براساس گفته های افراد نآگاه و نیز بدون علاقه ، نتیجه ای جز شکست در آینده شغلی ندارد که بعضا و در خیلی از موارد غیر قابل جبران است و نمی توان شرایط را بهبود بخشید.

با توجه به مشکلاتی که ناشی از انتخاب رشته غلط است ، مرکز مشاوره انتخاب رشته تلفنی و حضوری ایران تحصیل با حضور مشاوران برتر و توانا می توانند مانع از انتخاب های اشتباه و بدون داشتن اطلاعات دقیق شما از وضعیت رشته ها و بازار کار آنها شوند.

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره انتخاب دانشگاه

شاید در سالهای گذشته توجه به این نکته از سوی داوطلبان زیاد مهم نبوده اما با وضعیت موجود تحصیلی و اهمیت یافتن دانشگاه محل تحصیل ، توجه به این مسئله بسیار مهم شده است.

در انتخاب دانشگاه باید اطلاعاتی در مورد دانشگاه مورد نظر مثل رتبه علمی دانشگاه ، اساتید دانشگاه ، فضای علمی دانشگاه ، وضعیت خوابگاه و امکانات رفاهی ، امکانات کمک درسی و… داشته باشید چرا که مستقیما بر آینده شغلی شما تاثیر دارد. اولویت بندی دانشگاهها براساس امکاناتی که دارند یکی از مهمترین مراحل انتخاب رشته است.

مرکز مشاوره تحصیلی حضوری و تلفنی مشاور گروپ ، مشاوره دهنده تخصصی و پاسخگوی تمام سوالات شما از سراسر کشور و همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب می باشد

شماره تماس ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

مرکز مشاور گروپ با دارا بودن مشاورین زبده ، با قدرت بیان بالا و اطمینان و تسلط بر اطلاعات مورد نظر در تمامی زمینه های زیر آماده ارائه مشاوره تحصیلی حضوری و یا تلفنی است.

مشاوره تلفنی انتخاب رشته دبیرستان , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکورمشاوره تحصیلی حضوری , مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد , مشاوره تلفنی تحصیلی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور , مشاوره تلفنی کنکور تجربی , مشاوره تلفنی معافیت تحصیلی سربازی و ظام وظیفه , مشاوره تلفنی امور مربوط به سازمان سنجش , مشاوره تلفنی علمی کاربردی , مشاوره تلفنی کنکور سراسری , مشاوره تلفنی کنکور کاردانی , مشاوره تلفنی کنکور کاردانی به کارشناسی , مشاوره تلفنی کنکور کارشناسی ارشد , مشاوره تلفنی کنکور دکتری , مشاوره تلفنی ثبت نام مدارس , مشاوره تلفنی تیزهوشان , مشاوره تلفنی نمونه دولتی , مشاوره تلفنی دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی پیام نور , مشاوره تلفنی غیرانتفاعی , مشاوره تلفنی پردیس های خودگردان مشاوره تحصیلی حضوری, مشاوره تلفنی کنکور وزارت بهداشت , مشاوره تلفنی منابع کنکور سراسری , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , مشاوره تلفنی تحصیل در خارج.مشاوره تحصیلی حضوری

برای دریافت مشاوره تحصیلی حضوری مشاوران مرکز مشاور گروپ می توانید با شماره هایی که در ابتدا و انتهای این مطلب و کلیه مطالب سایت مشاور گروپ قرار داده شده است ، تماس حاصل نمایید.مشاوره تحصیلی حضوری

هدف ما در مرکز مشاور گروپ ، استفاده تمام افرمشاوره تحصیلی حضوریاد جامعه از خدمات باکیفیت مشاوره تحصیلی است و مبنای کارمان این است که هیچ کسی تجربه شکست خورده را ، تجربه نکند.

+ نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396ساعت 2:22 توسط admin | | تعداد بازدید : 29

مشاوره تحصیلی حضوری

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شرایط عمومی برای ثبت‌نام در مدارس شاهد ۹۶:

 1. متقاضی صلاحیت اخلاقی و رفتاری داشته باشد.
 2. احکام شرعی و اسلامی (داشتن پوشش متناسب با سن دانش آموزان) را رعایت کند.
 3. خانواده دانش‌آموز نیز شئونات اسلامی را رعایت کنند.
 4. دانش‌آموز مقررات انضباطی، تربیتی و آموزشی مدارس شاهد را رعایت نماید.
 5. سکونت در محدوده معین برای متقاضیانی که قصد تحصیل در این مدارس دارند.

ضمناً بررسی‌های شرایط مذکور از طریق ستاد ثبت‌نام و شورای مدرسه انجام خواهد گرفت.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شرایط اختصاصی برای ثبت‌نام در مدارس شاهد ۹۶:

 • به فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر شاهد گفته می‌شود.
 • حداقل معدل ۱۷ نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی) و حداقل نمره ۱۶ در تمام دروس در امتحانات نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی)

شیوه امتیازبندی در مدارس شاهد چگونه است؟

 • اگر متقاضی دانش‌آموز جانباز یا فرزند جانباز ۲۵ تا ۴۵ درصد باشد: دانش آموزان دارای این وضعیت باید کد ایثارگری داشته باشند.

این دانش آموزان دارای امتیاز ۳۰۰۰ می‌باشند.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

 • اگر متقاضی فرزند جانباز تا ۲۵ درصد باشد: دانش آموزان دارای این وضعیت باید کد ایثارگری داشته باشند.

ابن دانش آموزان دارای امتیاز ۳۰۰۰ می‌باشند.

 • اگر متقاضی خواهر و برادر شهید و یا جانباز ۷۰ درصد و بالاتر باشد:

این دسته از دانش آموزان، باید معرفی‌نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران داشته باشند.

این دانش آموزان دارای امتیاز ۵۰۰ می‌باشند.

 • چنانچه دانش‌آموز نوه شهید و نوه جانباز ۷۰ درصد و بالاتر باشد: این دانش آموزان دارای امتیاز ۵۰۰ می‌باشند.
 • چنانچه فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی باشد: امتیاز ۳۰ برای هرماه حضور در جبهه می‌گیرد (حضور داوطلبانه در مناطق جنگی به مدت ۸ سال)

گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی داشته باشد

 • اگر متقاضی فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه باشد: امتیاز ۱۰ برای هرماه حضور در جبهه خواهد گرفت (حضور فعال در مناطق جنگی به مدت ۸ سال)

گواهی مرتبط از مراجع ذی‌ربط داشته باشد.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

 • چنانچه متقاضی نوه آزاده و جانباز ۵۰ تا ۹۶ درصد باشد (۲ مورد): دانش‌آموزی که دارای این شرایط باشد برای هرکدام ۱۰۰ امتیاز می‌گیرد که باید معرفی‌نامه و یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه کند.

 • چنانچه دانش آموزان دارای شرایط زیر باشند:

نوه جانباز تا ۴۹ درصد (۲ مورد)

سلاله (نتیجه) شهید (۲ مورد)

خواهرزاده یا برادرزاده شهید و جانباز ۷۰ درصد به بالا (حداکثر ۵ مورد)

این دسته از دانش آموزان باید کارت شناسایی یا معرفی‌نامه معتبر از بنیاد شهید و امور ایثار گران داشته باشند که برای هر مورد به دانش آموزان ۵۰ امتیاز تعلق خواهد گرفت.

امتیاز ۵۰ به این دانش آموزان تعلق خواهد گرفت.

میزان شهریه مدارس شاهد سال تحصیلی ۹۶ ۹۷ چقدر است؟

میزان شهریه مدارس شاهد برای دانش آموزان عادی در مقطع ابتدایی حدوداً بین ۳۸۰ تا ۵۸۰ هزار تومان است.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شهریه در دوره اول متوسطه بین ۴۴۰ تا ۶۶۰ هزار تومان و در دوره دوم متوسطه بین ۵۳۰ تا ۸۶۰ هزار تومان می‌باشد.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

همچنین برای فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای ۵۰% و فرزندان ایثار گران و آزادگان، تحصیل در این مدارس بدون هزینه خواهد

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97


مشاوره تحصیلی حضوری با مشاورین و کارشناسان زبده و نیز با سابقه در ادامه تحصیل با ارائه بهترین و حرفه ای ترین راهکارها و روش ها باعث راهنمایی و بررسی وضعیت تحصیل داوطلب می شود و با تاکید بر نکات مهم و رفع اشکالات در نهایت منجر به کسب نتیجه ای بهتر می گردد.

مشاوره تحصیلی حضوری : اولین قدم در برنامه ریزی برای هدف

مشاوره تحصیلی حضوری و یا تلفنی یکی از اصول برنامه ریزی افرد موفقی بوده که همواره و در تمام مقاطع تحصیلی از آن بهره برده اند.
می توان گفت افراد موفق کمی هستند که بدون کمک و راهنمایی های تخصصی توانسته اند در مسیر تحصیل موفق شوند.
به همین دلیل است که مرکز مشاور گروپ در انتخاب مشاورین خود با نهایت دقت و حساسیت بالا عمل کرده و از مشاورین با تجربه و خبره ای که همگی از فارغ التحصیلان دانشگاههای مطرح کشور هستند ، بهره برده است.مشاوره تحصیلی حضوری
مشاوران مرکز مشاور گروپ تمام تلاش و همت خود را در ارائه تخصصی ترین روش ها و تکنیک های موفقیت در تحصیل به کار گرفته اند. مشاوره تحصیلی حضوری

مشاوره تحصیلی حضوری : مشاوره کنکور

داوطلبان زیادی هر ساله در کنکورهای مختلف سازمان سنجش همانند کنکور سراسری مشاوره تحصیلی حضوری، کنکور کارشناسی ، کنکور کاردانی ، کنکور کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ، کنکور ارشد و کنکور دکتری در رشته های مختلفی ثبت نام می کنند.

اهمیت مشاوره تحصیلی برای تمامی متقاضیان شرکت در کنکور در ۴ مرحله مهم و ضروری است :

مرحله اول : ثبت نام کنکور
مرحله دوم : مشاوره تحصیلی کنکور
مرحله سوم : انتخاب رشته کنکور
مرحله چهارم : انتخاب دانشگاه

حال هر یک از این مراحل را با ارائه نکاتی مهم توضیح می دهیم :

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره ثبت نام کنکور

آمارها از فارغ التحصیلان بیکار نشان می دهد که اکثر داوطلبان شرکت کننده در کنکور ، مشاوره تحصیلی حضورینسبت به کنکور رشته ی خود و نیز بازار کار آن هیچگونه اطلاعات دقیقی نداشته اند و یا در رشته ای به دانشگاه رفتن که نیازی به تحصیلات دانشگاهی نداشت.

برخی دانشجویان نیز در دانشگاه و بعد از چند ترم متوجه می شوند که به رشته انتخابی علاقه ای ندارند و یا بازار کار این رشته اشباع شده و خوب نیست و دیگر اشتباهاتی که در مرحله انتخاب رشته می شود .

به همین جهت مشاوران ما در مرکز مشاور گروپ تمام سعی و کوشش مشاوره تحصیلی حضوریخود را برای تشخیص درست در زمینه انتخاب رشته و دیگر مراحل تحصیل به کار می گیرند.

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره تخصصی کنکور

هر داوطلبی باید برنامه ریزی درسی خود را براساس توانایی ها و ضعف هایی که در دروس دارد بچیند و اجرا کند . همچنین داوطلب باید بداند براساس منابع و امکانات آموزشی که در اختیار دارد از چه روش و یا راهکارهایی برای مطالعه و تست زنی هر درس استفاده کند.

مهمترین و اصلی ترین مشکل داوطلبان کنکور اجرا نشدن برنامه ریزی است.
موفقیت در کنکور نیاز به داشتن برنامه ای اصولی و منسجم دارد که در هر حال و با هر امکاناتی قابل اجرا باشد تا بتوان نتایج اجرای آن را در افزایش درصدها و رتبه ها دید.

بدین منظور مرکز مشاور گروپ با دارا بودن مشاوران و کارشناسان با تجربه از فارغ التحصیلان دانشگاههای تراز اول کشور ، آماده ارائه برترین روش های برنامه ریزی ، تست زنی و مشاوره تخصمشاوره تحصیلی حضوریصی کنکور تلفنی و حضوری به داوطلبان کنکوری است.

مشاوره تحصیلی کنکور : انتخاب رشته کنکورمشاوره تحصیلی حضوری

انتخاب رشته کنکور نباید براساس نظر اطرافیان و جوی که دیگران در مورد برخی رشته ها درست می کنند ، انجام شود . بلکه مهمترین اصل در بحث انتخاب رشته جدای از بازار کار آن ، داشتن علاقه به آن است . داشتن رتبه و درصدهای خوب پایان کار نیست و هنوز پارامترهای مهم دیگری در انتخاب رشته هستند که باید به دقت و توسط کارشناس باتجربه بررسی شوند .مشاوره تحصیلی حضوری

هر گونه انتخاب غلط و یا براساس گفته های افراد نآگاه و نیز بدون علاقه ، نتیجه ای جز شکست در آینده شغلی ندارد که بعضا و در خیلی از موارد غیر قابل جبران است و نمی توان شرایط را بهبود بخشید.

با توجه به مشکلاتی که ناشی از انتخاب رشته غلط است ، مرکز مشاوره انتخاب رشته تلفنی و حضوری ایران تحصیل با حضور مشاوران برتر و توانا می توانند مانع از انتخاب های اشتباه و بدون داشتن اطلاعات دقیق شما از وضعیت رشته ها و بازار کار آنها شوند.

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره انتخاب دانشگاه

شاید در سالهای گذشته توجه به این نکته از سوی داوطلبان زیاد مهم نبوده اما با وضعیت موجود تحصیلی و اهمیت یافتن دانشگاه محل تحصیل ، توجه به این مسئله بسیار مهم شده است.

در انتخاب دانشگاه باید اطلاعاتی در مورد دانشگاه مورد نظر مثل رتبه علمی دانشگاه ، اساتید دانشگاه ، فضای علمی دانشگاه ، وضعیت خوابگاه و امکانات رفاهی ، امکانات کمک درسی و… داشته باشید چرا که مستقیما بر آینده شغلی شما تاثیر دارد. اولویت بندی دانشگاهها براساس امکاناتی که دارند یکی از مهمترین مراحل انتخاب رشته است.

مرکز مشاوره تحصیلی حضوری و تلفنی مشاور گروپ ، مشاوره دهنده تخصصی و پاسخگوی تمام سوالات شما از سراسر کشور و همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب می باشد

شماره تماس ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

مرکز مشاور گروپ با دارا بودن مشاورین زبده ، با قدرت بیان بالا و اطمینان و تسلط بر اطلاعات مورد نظر در تمامی زمینه های زیر آماده ارائه مشاوره تحصیلی حضوری و یا تلفنی است.

مشاوره تلفنی انتخاب رشته دبیرستان , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکورمشاوره تحصیلی حضوری , مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد , مشاوره تلفنی تحصیلی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور , مشاوره تلفنی کنکور تجربی , مشاوره تلفنی معافیت تحصیلی سربازی و ظام وظیفه , مشاوره تلفنی امور مربوط به سازمان سنجش , مشاوره تلفنی علمی کاربردی , مشاوره تلفنی کنکور سراسری , مشاوره تلفنی کنکور کاردانی , مشاوره تلفنی کنکور کاردانی به کارشناسی , مشاوره تلفنی کنکور کارشناسی ارشد , مشاوره تلفنی کنکور دکتری , مشاوره تلفنی ثبت نام مدارس , مشاوره تلفنی تیزهوشان , مشاوره تلفنی نمونه دولتی , مشاوره تلفنی دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی پیام نور , مشاوره تلفنی غیرانتفاعی , مشاوره تلفنی پردیس های خودگردان مشاوره تحصیلی حضوری, مشاوره تلفنی کنکور وزارت بهداشت , مشاوره تلفنی منابع کنکور سراسری , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , مشاوره تلفنی تحصیل در خارج.مشاوره تحصیلی حضوری

برای دریافت مشاوره تحصیلی حضوری مشاوران مرکز مشاور گروپ می توانید با شماره هایی که در ابتدا و انتهای این مطلب و کلیه مطالب سایت مشاور گروپ قرار داده شده است ، تماس حاصل نمایید.مشاوره تحصیلی حضوری

هدف ما در مرکز مشاور گروپ ، استفاده تمام افرمشاوره تحصیلی حضوریاد جامعه از خدمات باکیفیت مشاوره تحصیلی است و مبنای کارمان این است که هیچ کسی تجربه شکست خورده را ، تجربه نکند.

+ نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396ساعت 2:22 توسط admin | | تعداد بازدید : 26

مشاوره تحصیلی حضوری

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شرایط عمومی برای ثبت‌نام در مدارس شاهد ۹۶:

 1. متقاضی صلاحیت اخلاقی و رفتاری داشته باشد.
 2. احکام شرعی و اسلامی (داشتن پوشش متناسب با سن دانش آموزان) را رعایت کند.
 3. خانواده دانش‌آموز نیز شئونات اسلامی را رعایت کنند.
 4. دانش‌آموز مقررات انضباطی، تربیتی و آموزشی مدارس شاهد را رعایت نماید.
 5. سکونت در محدوده معین برای متقاضیانی که قصد تحصیل در این مدارس دارند.

ضمناً بررسی‌های شرایط مذکور از طریق ستاد ثبت‌نام و شورای مدرسه انجام خواهد گرفت.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شرایط اختصاصی برای ثبت‌نام در مدارس شاهد ۹۶:

 • به فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر شاهد گفته می‌شود.
 • حداقل معدل ۱۷ نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی) و حداقل نمره ۱۶ در تمام دروس در امتحانات نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی)

شیوه امتیازبندی در مدارس شاهد چگونه است؟

 • اگر متقاضی دانش‌آموز جانباز یا فرزند جانباز ۲۵ تا ۴۵ درصد باشد: دانش آموزان دارای این وضعیت باید کد ایثارگری داشته باشند.

این دانش آموزان دارای امتیاز ۳۰۰۰ می‌باشند.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

 • اگر متقاضی فرزند جانباز تا ۲۵ درصد باشد: دانش آموزان دارای این وضعیت باید کد ایثارگری داشته باشند.

ابن دانش آموزان دارای امتیاز ۳۰۰۰ می‌باشند.

 • اگر متقاضی خواهر و برادر شهید و یا جانباز ۷۰ درصد و بالاتر باشد:

این دسته از دانش آموزان، باید معرفی‌نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران داشته باشند.

این دانش آموزان دارای امتیاز ۵۰۰ می‌باشند.

 • چنانچه دانش‌آموز نوه شهید و نوه جانباز ۷۰ درصد و بالاتر باشد: این دانش آموزان دارای امتیاز ۵۰۰ می‌باشند.
 • چنانچه فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی باشد: امتیاز ۳۰ برای هرماه حضور در جبهه می‌گیرد (حضور داوطلبانه در مناطق جنگی به مدت ۸ سال)

گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی داشته باشد

 • اگر متقاضی فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه باشد: امتیاز ۱۰ برای هرماه حضور در جبهه خواهد گرفت (حضور فعال در مناطق جنگی به مدت ۸ سال)

گواهی مرتبط از مراجع ذی‌ربط داشته باشد.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

 • چنانچه متقاضی نوه آزاده و جانباز ۵۰ تا ۹۶ درصد باشد (۲ مورد): دانش‌آموزی که دارای این شرایط باشد برای هرکدام ۱۰۰ امتیاز می‌گیرد که باید معرفی‌نامه و یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه کند.

 • چنانچه دانش آموزان دارای شرایط زیر باشند:

نوه جانباز تا ۴۹ درصد (۲ مورد)

سلاله (نتیجه) شهید (۲ مورد)

خواهرزاده یا برادرزاده شهید و جانباز ۷۰ درصد به بالا (حداکثر ۵ مورد)

این دسته از دانش آموزان باید کارت شناسایی یا معرفی‌نامه معتبر از بنیاد شهید و امور ایثار گران داشته باشند که برای هر مورد به دانش آموزان ۵۰ امتیاز تعلق خواهد گرفت.

امتیاز ۵۰ به این دانش آموزان تعلق خواهد گرفت.

میزان شهریه مدارس شاهد سال تحصیلی ۹۶ ۹۷ چقدر است؟

میزان شهریه مدارس شاهد برای دانش آموزان عادی در مقطع ابتدایی حدوداً بین ۳۸۰ تا ۵۸۰ هزار تومان است.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

شهریه در دوره اول متوسطه بین ۴۴۰ تا ۶۶۰ هزار تومان و در دوره دوم متوسطه بین ۵۳۰ تا ۸۶۰ هزار تومان می‌باشد.

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97

همچنین برای فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای ۵۰% و فرزندان ایثار گران و آزادگان، تحصیل در این مدارس بدون هزینه خواهد

راهنمای شرایط پذیرش و پرداخت شهریه مدارس شاهد 96 – 97


مشاوره تحصیلی حضوری با مشاورین و کارشناسان زبده و نیز با سابقه در ادامه تحصیل با ارائه بهترین و حرفه ای ترین راهکارها و روش ها باعث راهنمایی و بررسی وضعیت تحصیل داوطلب می شود و با تاکید بر نکات مهم و رفع اشکالات در نهایت منجر به کسب نتیجه ای بهتر می گردد.

مشاوره تحصیلی حضوری : اولین قدم در برنامه ریزی برای هدف

مشاوره تحصیلی حضوری و یا تلفنی یکی از اصول برنامه ریزی افرد موفقی بوده که همواره و در تمام مقاطع تحصیلی از آن بهره برده اند.
می توان گفت افراد موفق کمی هستند که بدون کمک و راهنمایی های تخصصی توانسته اند در مسیر تحصیل موفق شوند.
به همین دلیل است که مرکز مشاور گروپ در انتخاب مشاورین خود با نهایت دقت و حساسیت بالا عمل کرده و از مشاورین با تجربه و خبره ای که همگی از فارغ التحصیلان دانشگاههای مطرح کشور هستند ، بهره برده است.مشاوره تحصیلی حضوری
مشاوران مرکز مشاور گروپ تمام تلاش و همت خود را در ارائه تخصصی ترین روش ها و تکنیک های موفقیت در تحصیل به کار گرفته اند. مشاوره تحصیلی حضوری

مشاوره تحصیلی حضوری : مشاوره کنکور

داوطلبان زیادی هر ساله در کنکورهای مختلف سازمان سنجش همانند کنکور سراسری مشاوره تحصیلی حضوری، کنکور کارشناسی ، کنکور کاردانی ، کنکور کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ، کنکور ارشد و کنکور دکتری در رشته های مختلفی ثبت نام می کنند.

اهمیت مشاوره تحصیلی برای تمامی متقاضیان شرکت در کنکور در ۴ مرحله مهم و ضروری است :

مرحله اول : ثبت نام کنکور
مرحله دوم : مشاوره تحصیلی کنکور
مرحله سوم : انتخاب رشته کنکور
مرحله چهارم : انتخاب دانشگاه

حال هر یک از این مراحل را با ارائه نکاتی مهم توضیح می دهیم :

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره ثبت نام کنکور

آمارها از فارغ التحصیلان بیکار نشان می دهد که اکثر داوطلبان شرکت کننده در کنکور ، مشاوره تحصیلی حضورینسبت به کنکور رشته ی خود و نیز بازار کار آن هیچگونه اطلاعات دقیقی نداشته اند و یا در رشته ای به دانشگاه رفتن که نیازی به تحصیلات دانشگاهی نداشت.

برخی دانشجویان نیز در دانشگاه و بعد از چند ترم متوجه می شوند که به رشته انتخابی علاقه ای ندارند و یا بازار کار این رشته اشباع شده و خوب نیست و دیگر اشتباهاتی که در مرحله انتخاب رشته می شود .

به همین جهت مشاوران ما در مرکز مشاور گروپ تمام سعی و کوشش مشاوره تحصیلی حضوریخود را برای تشخیص درست در زمینه انتخاب رشته و دیگر مراحل تحصیل به کار می گیرند.

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره تخصصی کنکور

هر داوطلبی باید برنامه ریزی درسی خود را براساس توانایی ها و ضعف هایی که در دروس دارد بچیند و اجرا کند . همچنین داوطلب باید بداند براساس منابع و امکانات آموزشی که در اختیار دارد از چه روش و یا راهکارهایی برای مطالعه و تست زنی هر درس استفاده کند.

مهمترین و اصلی ترین مشکل داوطلبان کنکور اجرا نشدن برنامه ریزی است.
موفقیت در کنکور نیاز به داشتن برنامه ای اصولی و منسجم دارد که در هر حال و با هر امکاناتی قابل اجرا باشد تا بتوان نتایج اجرای آن را در افزایش درصدها و رتبه ها دید.

بدین منظور مرکز مشاور گروپ با دارا بودن مشاوران و کارشناسان با تجربه از فارغ التحصیلان دانشگاههای تراز اول کشور ، آماده ارائه برترین روش های برنامه ریزی ، تست زنی و مشاوره تخصمشاوره تحصیلی حضوریصی کنکور تلفنی و حضوری به داوطلبان کنکوری است.

مشاوره تحصیلی کنکور : انتخاب رشته کنکورمشاوره تحصیلی حضوری

انتخاب رشته کنکور نباید براساس نظر اطرافیان و جوی که دیگران در مورد برخی رشته ها درست می کنند ، انجام شود . بلکه مهمترین اصل در بحث انتخاب رشته جدای از بازار کار آن ، داشتن علاقه به آن است . داشتن رتبه و درصدهای خوب پایان کار نیست و هنوز پارامترهای مهم دیگری در انتخاب رشته هستند که باید به دقت و توسط کارشناس باتجربه بررسی شوند .مشاوره تحصیلی حضوری

هر گونه انتخاب غلط و یا براساس گفته های افراد نآگاه و نیز بدون علاقه ، نتیجه ای جز شکست در آینده شغلی ندارد که بعضا و در خیلی از موارد غیر قابل جبران است و نمی توان شرایط را بهبود بخشید.

با توجه به مشکلاتی که ناشی از انتخاب رشته غلط است ، مرکز مشاوره انتخاب رشته تلفنی و حضوری ایران تحصیل با حضور مشاوران برتر و توانا می توانند مانع از انتخاب های اشتباه و بدون داشتن اطلاعات دقیق شما از وضعیت رشته ها و بازار کار آنها شوند.

مشاوره تحصیلی کنکور : مشاوره انتخاب دانشگاه

شاید در سالهای گذشته توجه به این نکته از سوی داوطلبان زیاد مهم نبوده اما با وضعیت موجود تحصیلی و اهمیت یافتن دانشگاه محل تحصیل ، توجه به این مسئله بسیار مهم شده است.

در انتخاب دانشگاه باید اطلاعاتی در مورد دانشگاه مورد نظر مثل رتبه علمی دانشگاه ، اساتید دانشگاه ، فضای علمی دانشگاه ، وضعیت خوابگاه و امکانات رفاهی ، امکانات کمک درسی و… داشته باشید چرا که مستقیما بر آینده شغلی شما تاثیر دارد. اولویت بندی دانشگاهها براساس امکاناتی که دارند یکی از مهمترین مراحل انتخاب رشته است.

مرکز مشاوره تحصیلی حضوری و تلفنی مشاور گروپ ، مشاوره دهنده تخصصی و پاسخگوی تمام سوالات شما از سراسر کشور و همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب می باشد

شماره تماس ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

مرکز مشاور گروپ با دارا بودن مشاورین زبده ، با قدرت بیان بالا و اطمینان و تسلط بر اطلاعات مورد نظر در تمامی زمینه های زیر آماده ارائه مشاوره تحصیلی حضوری و یا تلفنی است.

مشاوره تلفنی انتخاب رشته دبیرستان , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکورمشاوره تحصیلی حضوری , مشاوره تلفنی انتخاب رشته دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد , مشاوره تلفنی تحصیلی , مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور , مشاوره تلفنی کنکور تجربی , مشاوره تلفنی معافیت تحصیلی سربازی و ظام وظیفه , مشاوره تلفنی امور مربوط به سازمان سنجش , مشاوره تلفنی علمی کاربردی , مشاوره تلفنی کنکور سراسری , مشاوره تلفنی کنکور کاردانی , مشاوره تلفنی کنکور کاردانی به کارشناسی , مشاوره تلفنی کنکور کارشناسی ارشد , مشاوره تلفنی کنکور دکتری , مشاوره تلفنی ثبت نام مدارس , مشاوره تلفنی تیزهوشان , مشاوره تلفنی نمونه دولتی , مشاوره تلفنی دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی پیام نور , مشاوره تلفنی غیرانتفاعی , مشاوره تلفنی پردیس های خودگردان مشاوره تحصیلی حضوری, مشاوره تلفنی کنکور وزارت بهداشت , مشاوره تلفنی منابع کنکور سراسری , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , مشاوره تلفنی منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت , مشاوره تلفنی تحصیل در خارج.مشاوره تحصیلی حضوری

برای دریافت مشاوره تحصیلی حضوری مشاوران مرکز مشاور گروپ می توانید با شماره هایی که در ابتدا و انتهای این مطلب و کلیه مطالب سایت مشاور گروپ قرار داده شده است ، تماس حاصل نمایید.مشاوره تحصیلی حضوری

هدف ما در مرکز مشاور گروپ ، استفاده تمام افرمشاوره تحصیلی حضوریاد جامعه از خدمات باکیفیت مشاوره تحصیلی است و مبنای کارمان این است که هیچ کسی تجربه شکست خورده را ، تجربه نکند.

+ نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396ساعت 2:22 توسط admin | | تعداد بازدید : 29

آنچه باید در روز مصاحبه دکتری بدانیم

راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

روز مصاحبه دکتری، زمانی است که شما پس از هفته‌ها آمادگی و برنامه‌ریزی و تدارک دیدن مدارک و سناریوهای لازم برای پاسخ‌گویی به سؤالات کمیته و فهم معیارهای تقریبی موردنظر هر استاد، می‌بایست بهترین عملکرد را داشته باشید. موارد زیر را در روز مصاحبه در نظر داشته باشید:‌

راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • از پوشیدن لباس‌های خیلی رسمی پرهیز کنید. اجازه بدهید که بالباس‌های غیررسمی گشاد که احساس راحتی در آن می‌کنید، ذهن شما راحت به تحلیل سؤالات و پیدا کردن پاسخ‌های اثربخش بپردازد. برخی از دانشگاه‌ها در گروه‌های آزمایشی، آزمون کتبی هم از داوطلبان شرکت‌کننده در مصاحبه می‌گیرند. پس آمادگی جسمی و روحی برای شرکت در این آزمون کتبی کوچک داشته باشید.
 • سعی کنید خود را دست‌کم نگیرید. شما به‌عنوان وزیر یا رئیس به‌جایی معرفی نشده‌اید که بخواهید تحت ارزیابی‌ها سخت و انتقادات مختلف قرار بگیرید. در یک مصاحبه علمی دعوت‌شده‌اید برای ورود به دانشگاه. نه جای دیگر! پس ظرفیت و توان و شخصیت یک پژوهشگر مشتاق، مستقل و توانمند و شجاع را از خود بروز بدهید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

داوطلبان آزمون دکتری بخوانند

راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • در روز مصاحبه طوری رفتار کنید که اگر شما به‌جای کمیته پذیرش بودید، دوست داشتید مصاحبه‌شونده، این‌گونه رفتار می‌کرد.
 • اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کنید. حتی اگر مسلط به رشته موردنظر باشید تا زمانی که اعتمادبه‌نفس در پاسخ‌گویی به سؤالات کمیته مصاحبه و تمرکز ذهنی و فکری مطلوب و راحت نداشته باشید، دیگران، حتماً گوی سبقت را از شما خواهند ربود.
 • شما قرار است پس از ۴ سال، صاحب مدرک دکتری تخصصی و شاید به‌عنوان یک مدرس دانشگاه مشغول به کار شوید. پس شخصیت فردی که قرار است رکن علمی آینده کشور بشود را داشته و شخصیت فرهیخته خود را به بهترین وجه ابراز کنید.
 • از پاسخ سریع به سؤالات، حتی سوالاتی که پاسخ آن را به‌صورت ۱۰۰ درصد میدانید پرهیز کنید. سعی بر القای دانسته‌ها به مصاحبه‌کننده نداشته و پیش از پاسخ به سؤال، اندکی تفکر کنید.

نکات مهم در مصاحبه دکتری

 • در توضیح دادن به سؤالات تخصصی مصاحبه‌کننده، از توضیحات اضافی و مقدمه‌چینی‌های زائد پرهیز کنید.
 • اگر پاسخ سؤالی را در روز مصاحبه نمی‌دانید، پاسخ سیاسی ندهید! ابراز به عدم آگاهی درباره یک مقوله در چنین جلسه‌ای، اصلاً نمره منفی برای شما تلقی نمی‌شود و نباید موجب کاهش اعتمادبه‌نفس نوبت.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • در آزمون مصاحبه رشته‌های هنر و علوم انسانی، توانایی ادبیات گفتاری مصاحبه‌شونده هم می‌تواند روی نمره تأثیرگذار باشد. دکتری از دامنه واژگان و اصطلاحات و منابعی که مصاحبه‌شونده در ادبیات گفتاری خود برای پاسخ به سؤالات استفاده می‌کند، می‌توان به بخشی از ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های آکادمیک و میزان مطالعه او پی برد.
 • پرسش بر روی پایان‌نامه کارشناسی ارشد شما تقریباً قطعی است. سعی کنید حتماً چند روزی را بر روی مطالعه بر روی پایان‌نامه خود اختصاص داده تا به این قسم سؤالات پاسخ مطلوب بدهید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

نکات کلیدی روز مصاحبه

 • اینکه چرا این موضوع برای پایان‌نامه ارشد شما انتخاب شد و متدولوژی شما چطور بود و چگونه کانکلوژن شما به این شکل تفسیر شد و اساساً، چه gap در دنیای علم مشاهده کردید که شمارا به نگارش تز در این حوزه متقاعد کرد، می‌تواند در بازه سؤالاتی باشد که کمیته مذکور در حوزه پایان‌نامه از شما سؤال می‌کند. برای پاسخ به این نوع سؤالات آماده‌باشید.
 • به‌جز رشته‌هایی که کلاً مربوط به زبان‌های خارجه است، مثل دکتری زبان عربی یا دکتری زبان آلمانی، در مابقی رشته‌ها، تسلط نسبی به زبان انگلیسی اهمیت دارد. آماده‌باشید که اگر استادی سؤالی را به زبان انگلیسی مطرح کرد، توانایی فهم و پاسخ‌گویی داشته باشید.
 • بعضاً مصاحبه‌شوندگان سال‌های قبل این موضوع را مطرح کرده‌اند که مصاحبه‌کننده از آن‌ها خواسته تا درباره علایق شخصی یا علاقه به رشته‌ای که انتخاب کرده‌اند، چند دقیقه به زبان خارجی (مثلاً انگلیسی) صحبت کند. پس متنی را آماده کنید تا در روز مصاحبه، با ذهنیت قبلی منطبق بر این متن، از عهده پاسخ‌گویی به زبان غیرفارسی برآیید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

کمیته پذیرش و سوالات مصاحبه دکتری

 • چه در مصاحبه دکتری برای ورود به دانشگاه‌های داخل کشور شرکت کنید و چه در مصاحبه دکتری برای ورود به دانشگاه‌های خارج از شرکت، کمیته پذیرش از شما، درباره انگیزه شما در مقطع دکتری سؤال می‌کند. بر اساس رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد و موضوع پایان‌نامه و شغلی که دارید و اهدافی که مدنظر دارید، برای پاسخ چند دقیقه مؤثر، خود را آماده کنید. پرهیز از حاشیه و پرهیز از طرح آرزوها به‌جای روش‌ها و برنامه‌های مستند و مستدل، ازجمله موضوعاتی است که در بیان سؤال انگیزشی کمیته مذکور باید در نظر داشته باشید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • اگر شغل شما به‌گونه‌ای است که می‌بایست در طول هفته مدت زیادی سرکار باشید، این موضوع روی نظر کمیته می‌تواند نظر منفی داشته باشد. چراکه اساتید دوست دارند دانشجوی دکتری خود، تمام‌وقت خود را صرف پژوهش و دروس دکتری و تدریس و امثالهم بکند. به این موضوع هم توجه کنید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • در روز مصاحبه، هراندازه پاسخ‌های شما مستند و مستدل و استدلالی شفاف و واضح و مبتنی بر سابقه تحصیلی و شغلی و تجربی حرفه‌ای شما باشد، شانس دریافت حداکثر امتیاز در مصاحبه بیشتر خواهد بود.
+ نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396ساعت 2:21 توسط admin | | تعداد بازدید : 24

آنچه باید در روز مصاحبه دکتری بدانیم

راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

روز مصاحبه دکتری، زمانی است که شما پس از هفته‌ها آمادگی و برنامه‌ریزی و تدارک دیدن مدارک و سناریوهای لازم برای پاسخ‌گویی به سؤالات کمیته و فهم معیارهای تقریبی موردنظر هر استاد، می‌بایست بهترین عملکرد را داشته باشید. موارد زیر را در روز مصاحبه در نظر داشته باشید:‌

راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • از پوشیدن لباس‌های خیلی رسمی پرهیز کنید. اجازه بدهید که بالباس‌های غیررسمی گشاد که احساس راحتی در آن می‌کنید، ذهن شما راحت به تحلیل سؤالات و پیدا کردن پاسخ‌های اثربخش بپردازد. برخی از دانشگاه‌ها در گروه‌های آزمایشی، آزمون کتبی هم از داوطلبان شرکت‌کننده در مصاحبه می‌گیرند. پس آمادگی جسمی و روحی برای شرکت در این آزمون کتبی کوچک داشته باشید.
 • سعی کنید خود را دست‌کم نگیرید. شما به‌عنوان وزیر یا رئیس به‌جایی معرفی نشده‌اید که بخواهید تحت ارزیابی‌ها سخت و انتقادات مختلف قرار بگیرید. در یک مصاحبه علمی دعوت‌شده‌اید برای ورود به دانشگاه. نه جای دیگر! پس ظرفیت و توان و شخصیت یک پژوهشگر مشتاق، مستقل و توانمند و شجاع را از خود بروز بدهید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

داوطلبان آزمون دکتری بخوانند

راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • در روز مصاحبه طوری رفتار کنید که اگر شما به‌جای کمیته پذیرش بودید، دوست داشتید مصاحبه‌شونده، این‌گونه رفتار می‌کرد.
 • اعتمادبه‌نفس خود را حفظ کنید. حتی اگر مسلط به رشته موردنظر باشید تا زمانی که اعتمادبه‌نفس در پاسخ‌گویی به سؤالات کمیته مصاحبه و تمرکز ذهنی و فکری مطلوب و راحت نداشته باشید، دیگران، حتماً گوی سبقت را از شما خواهند ربود.
 • شما قرار است پس از ۴ سال، صاحب مدرک دکتری تخصصی و شاید به‌عنوان یک مدرس دانشگاه مشغول به کار شوید. پس شخصیت فردی که قرار است رکن علمی آینده کشور بشود را داشته و شخصیت فرهیخته خود را به بهترین وجه ابراز کنید.
 • از پاسخ سریع به سؤالات، حتی سوالاتی که پاسخ آن را به‌صورت ۱۰۰ درصد میدانید پرهیز کنید. سعی بر القای دانسته‌ها به مصاحبه‌کننده نداشته و پیش از پاسخ به سؤال، اندکی تفکر کنید.

نکات مهم در مصاحبه دکتری

 • در توضیح دادن به سؤالات تخصصی مصاحبه‌کننده، از توضیحات اضافی و مقدمه‌چینی‌های زائد پرهیز کنید.
 • اگر پاسخ سؤالی را در روز مصاحبه نمی‌دانید، پاسخ سیاسی ندهید! ابراز به عدم آگاهی درباره یک مقوله در چنین جلسه‌ای، اصلاً نمره منفی برای شما تلقی نمی‌شود و نباید موجب کاهش اعتمادبه‌نفس نوبت.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • در آزمون مصاحبه رشته‌های هنر و علوم انسانی، توانایی ادبیات گفتاری مصاحبه‌شونده هم می‌تواند روی نمره تأثیرگذار باشد. دکتری از دامنه واژگان و اصطلاحات و منابعی که مصاحبه‌شونده در ادبیات گفتاری خود برای پاسخ به سؤالات استفاده می‌کند، می‌توان به بخشی از ظرفیت‌های علمی و توانمندی‌های آکادمیک و میزان مطالعه او پی برد.
 • پرسش بر روی پایان‌نامه کارشناسی ارشد شما تقریباً قطعی است. سعی کنید حتماً چند روزی را بر روی مطالعه بر روی پایان‌نامه خود اختصاص داده تا به این قسم سؤالات پاسخ مطلوب بدهید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

نکات کلیدی روز مصاحبه

 • اینکه چرا این موضوع برای پایان‌نامه ارشد شما انتخاب شد و متدولوژی شما چطور بود و چگونه کانکلوژن شما به این شکل تفسیر شد و اساساً، چه gap در دنیای علم مشاهده کردید که شمارا به نگارش تز در این حوزه متقاعد کرد، می‌تواند در بازه سؤالاتی باشد که کمیته مذکور در حوزه پایان‌نامه از شما سؤال می‌کند. برای پاسخ به این نوع سؤالات آماده‌باشید.
 • به‌جز رشته‌هایی که کلاً مربوط به زبان‌های خارجه است، مثل دکتری زبان عربی یا دکتری زبان آلمانی، در مابقی رشته‌ها، تسلط نسبی به زبان انگلیسی اهمیت دارد. آماده‌باشید که اگر استادی سؤالی را به زبان انگلیسی مطرح کرد، توانایی فهم و پاسخ‌گویی داشته باشید.
 • بعضاً مصاحبه‌شوندگان سال‌های قبل این موضوع را مطرح کرده‌اند که مصاحبه‌کننده از آن‌ها خواسته تا درباره علایق شخصی یا علاقه به رشته‌ای که انتخاب کرده‌اند، چند دقیقه به زبان خارجی (مثلاً انگلیسی) صحبت کند. پس متنی را آماده کنید تا در روز مصاحبه، با ذهنیت قبلی منطبق بر این متن، از عهده پاسخ‌گویی به زبان غیرفارسی برآیید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

کمیته پذیرش و سوالات مصاحبه دکتری

 • چه در مصاحبه دکتری برای ورود به دانشگاه‌های داخل کشور شرکت کنید و چه در مصاحبه دکتری برای ورود به دانشگاه‌های خارج از شرکت، کمیته پذیرش از شما، درباره انگیزه شما در مقطع دکتری سؤال می‌کند. بر اساس رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد و موضوع پایان‌نامه و شغلی که دارید و اهدافی که مدنظر دارید، برای پاسخ چند دقیقه مؤثر، خود را آماده کنید. پرهیز از حاشیه و پرهیز از طرح آرزوها به‌جای روش‌ها و برنامه‌های مستند و مستدل، ازجمله موضوعاتی است که در بیان سؤال انگیزشی کمیته مذکور باید در نظر داشته باشید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • اگر شغل شما به‌گونه‌ای است که می‌بایست در طول هفته مدت زیادی سرکار باشید، این موضوع روی نظر کمیته می‌تواند نظر منفی داشته باشد. چراکه اساتید دوست دارند دانشجوی دکتری خود، تمام‌وقت خود را صرف پژوهش و دروس دکتری و تدریس و امثالهم بکند. به این موضوع هم توجه کنید.

  راهنمای انجام مصاحبه دکتری داوطلبان آزمون سراسری 97 – 98

 • در روز مصاحبه، هراندازه پاسخ‌های شما مستند و مستدل و استدلالی شفاف و واضح و مبتنی بر سابقه تحصیلی و شغلی و تجربی حرفه‌ای شما باشد، شانس دریافت حداکثر امتیاز در مصاحبه بیشتر خواهد بود.
+ نوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1396ساعت 2:21 توسط admin | | تعداد بازدید : 25